Winkelwagen Totaal Artikelen (0)

Winkelwagen

Eigenaar:   PERFECTE TREKKER

Adres  :   Reservoirpad 13, 3063 SL Rotterdam, Nederland

Telefoon:   +31 7 56 92 76 58

E-mail:   [email protected]

Activiteiten  : Wij verkopen machines voor de agrarische sector

Preambule

Eigendom van de site: PERFECTE TREKKER behoort tot het bedrijf PERFECTE TREKKER waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Reservoirpad 13, 3063 SL Rotterdam, Nederland .

Algemene informatie en geldigheid van de AV

De klant erkent, alvorens een bestelling te plaatsen, de algemene verkoopvoorwaarden op deze pagina te hebben gelezen en verklaart uitdrukkelijk deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen PERFECTE TREKKER en haar klant. Ze prevaleren boven alle andere voorwaarden die in elk ander document voorkomen, behalve voor voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking van PERFECTE TREKKER.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door PERFECTE TREKKER. De toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de site op het moment van validatie van de bestelling.

De cliënt

De klant verklaart een meerderjarige natuurlijke persoon te zijn die handelingsbekwaam is om deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden en een bestelling op de site te plaatsen. U kunt op de site geen aankopen doen in het kader van uw professionele activiteit of met het doel de bestelde producten door te verkopen. Geplaatste bestellingen moeten beperkt blijven tot strikt persoonlijk gebruik.

Site producten

De producten die op de site worden gepresenteerd, worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden in onze winkels of bij onze leveranciers. Daarom kan het voorkomen dat een product voor een beperkte tijd niet beschikbaar is, de tijd om onze voorraad aan te vullen.

Elk product gaat vergezeld van een presentatie die door PERFECTE TREKKER zo objectief mogelijk is opgesteld om zo goed mogelijk te voldoen aan de informatiebehoefte van de klant.

Productafbeeldingen zijn gemaakt om de daadwerkelijke producten zo goed mogelijk weer te geven, maar garanderen geen kleurnauwkeurigheid vanwege de vele schermopties of internetbrowsers die de klant gebruikt.

Ondanks de grote zorg die is besteed aan het opstellen van de productbeschrijvingen, kunnen er fouten in de site zijn geslopen. De klant erkent en aanvaardt het.

Productgarantie

Alle producten die op de website https://perfectetrekker.com/ worden verkocht , profiteren van de fabrieksgarantie. Elke garantie is uitgesloten in geval van oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de producten door de klant.

PERFECTE TREKKER is niet de fabrikant van de producten die op de site worden gepresenteerd en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verborgen gebreken die het gevolg zijn van een defect in het materiaal, de fabricage ervan en defecte producten waardoor ze ongeschikt zijn voor gebruik.

In het geval dat een product defect blijkt te zijn, moet elke klacht, verzoek om omruiling of terugbetaling binnen een termijn van maximaal 7 dagen vanaf de leveringsdatum naar PERFECTE TREKKER worden gestuurd.

Productprijzen

Prijzen worden weergegeven in euro’s en de huidige Italiaanse BTW is inbegrepen.

De prijs vermeld in de productfiches is exclusief transport.

De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijke prijs, uitgedrukt inclusief belastingen en inclusief Italiaanse btw. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de behandelingskosten, de verpakking van de producten, evenals de transportkosten.

PERFECTE TREKKER behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder kennisgeving aan de klant. De prijzen die op de site verschijnen bij het bestellen van een product zijn de enige die van toepassing zijn op de koper, op basis van de beschikbaarheid van het product.

VOLGORDE

Alvorens een bestelling te valideren, zal de klant de essentiële kenmerken van de producten en hun prijzen hebben gelezen. U blijft de enige beoordelaar van de compatibiliteit van de bestelde producten en uw vermogen om ze te gebruiken.

De validatie van een bestelling heeft de waarde van een digitale handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen. PERFECTE TREKKER zal de bestelling aan de klant bevestigen op het door laatstgenoemde opgegeven e-mailadres.

PERFECTE TREKKER behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling te annuleren van een klant met wie het eerder een geschil heeft gehad met betrekking tot de betaling van een bestelling of voor elke klant wiens informatie die op de site wordt gepubliceerd, inconsistent lijkt.

De beschikbaarheid van producten

Over het algemeen worden bestellingen door PERFECTE TREKKER verwerkt na validatie van de betaling na ontvangst door PERFECTE TREKKER van de betaling wanneer de klant heeft gekozen voor betaling via bankoverschrijving.

Beschikbaarheidstijden worden bevestigd wanneer de bestelling wordt gevalideerd door PERFECTE TREKKER. Beschikbaarheidstermijnen kunnen ook worden gewijzigd op initiatief van de leverancier en/of fabrikant.

In geval van onbeschikbaarheid van producten van onze leveranciers:

Permanente onbeschikbaarheid : PERFECTE TREKKER verbindt zich ertoe de klant onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen vervangende artikelen aan te bieden of hem de ontbrekende artikelen terug te betalen.

Tijdelijke onbeschikbaarheid : PERFECTE TREKKER informeert de klant over de datum waarop het product weer beschikbaar zal zijn. De klant heeft dan de mogelijkheid om zijn bestelling met deze nieuwe deadlines te behouden of te annuleren. In het laatste geval verbindt PERFECTE TREKKER zich ertoe de ontbrekende artikelen onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen terug te betalen.

Betalingen

Levering vindt alleen plaats tegen vooruitbetaling. Betaling per factuur wordt niet geaccepteerd.

Betaling vindt plaats in euro’s en kan worden gedaan:

  • betaling
  • Met creditcard

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na bestelling.

Late betaling

Indien de klant na de verlenging van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag nog niet heeft betaald, kan PERFECTE TREKKER schadevergoeding eisen zoals voorzien in het Italiaanse burgerlijk wetboek inzake verbintenissenrecht (OR). PERFECTE TREKKER heeft het recht om de aan externe incassobureaus verschuldigde tegoeden over te dragen.

Leveringen

Om een ​​correcte aanpassing aan de grootte/morfologie van de klant te garanderen, worden bestellingen met fietsen voor volwassenen verzonden door een privékoerier (UPS, FEDEX, DHL of SPEED CHRONO). PERFECTE TREKKER verbindt zich ertoe contact op te nemen met de klant om een ​​afspraak te maken voor het terugbrengen van de motorfiets naar zijn huis.

Bestellingen worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Om de leveringstermijnen te respecteren, moet de klant ervoor zorgen dat hij een exact en volledig adres opgeeft.

Leveringen vinden plaats via de services DHL, UPS, FEDEX of SPEED CHRONO.

De op de site aangegeven levertijden zijn indicatietijden.

Het kan voorkomen dat een product in een andere voorraad zit dan waaruit het pakket wordt verzonden. De uiteindelijke bezorgtijd van het pakket omvat dan de tijd voor repatriëring van het product naar de hoofdvoorraad naast de normale bezorgtijd.

PERFECTE TREKKER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraagde levering zodra de pakketten ons magazijn hebben verlaten.

Het bedrag van de verzendkosten wordt weergegeven op de bevestigingspagina van de bestelling.

Vanwege de beschikbaarheid kan het voorkomen dat een bestelling in meerdere termijnen bij de klant wordt afgeleverd. De verzendkosten van het tweede pakket worden dus niet in rekening gebracht.

Levering 

Pakketten worden van maandag tot vrijdag bij de klant afgeleverd volgens de bezorgtijden van het postkantoor.

Ongeacht de plaats van bezorging wordt bij afwezigheid van een ontvanger een bericht van doorgang achtergelaten op het afleveradres. Je hebt dan 7 dagen de tijd om het af te halen op je postkantoor. Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar PERFECTE TREKKER .

Levering probleem

Bij aankomst  van een beschadigd pakket   – d.w.z. een open, gescheurd of beschadigd pakket – dient de klant dit onmiddellijk te melden aan het postkantoor of de koerier en, indien nodig, het pakket te weigeren. Er wordt dan zo snel mogelijk een nieuw pakket teruggestuurd naar de klant zonder leveringskosten, onder voorbehoud van beschikbaarheid van dit product.

In het geval dat een  pakket niet het juiste product bevat , moet de klant op de dag van levering contact opnemen met PERFECTE TREKKER om de fout in de bestelling per e-mail te melden.

Na deze termijn is het niet langer mogelijk voor de klant om een ​​klacht in te dienen met betrekking tot zijn bestelling en zal PERFECTE TREKKER vrijwaren van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijziging van deze bestelling.

Voor een pakket dat niet het juiste artikel bevat, is het aan de klant om dit pakket te retourneren, onder voorbehoud van akkoord van PERFECTE TREKKER . Verzendkosten zijn voor rekening van PERFECTE TREKKER .

Herroepingsrecht

Indien de klant  een pakket wenst te weigeren om een ​​andere reden dan vermeld in pt. 13, moet dit binnen 3 dagen na levering schriftelijk rechtvaardigen aan PERFECTE TREKKER. Indien PERFECTE TREKKER ermee instemt de producten terug te nemen, zijn de verzendkosten voor rekening van de klant.

Geretourneerde producten moeten nieuw zijn en in hun originele verpakking, ongedragen, ongedragen, ongewassen, ongewijzigd en onbeschadigd, zonder gebruikssporen. Het pakket moet ook alle accessoires, handleidingen of andere documentatie bevatten die bij dit product horen.

In geval van herroeping en teruggave van de goederen door de klant, vergoedt PERFECTE TREKKER de klant binnen dertig dagen na ontvangst van de goederen de waarde van deze producten, verminderd met de leveringskosten.

Geschillen

De algemene verkoopvoorwaarden van PERFECTE TREKKER zijn onderworpen aan de Italiaanse wet.

PERFECTE TREKKER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook, materieel, immaterieel of fysiek, die voortvloeit uit een storing of oneigenlijk gebruik van de producten die op de site https://perfectetrekker.com/ worden verkocht.

Hetzelfde geldt voor productaanpassingen door fabrikanten.

De aansprakelijkheid van PERFECTE TREKKER E is beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Anders, aangezien de algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet, zijn alleen de Franse rechtbanken bevoegd.

Jurisdictie

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten die op deze voorwaarden gebaseerd zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. De bevoegde rechtbank is uitsluitend Reservoirpad 13, 3063 SL Rotterdam, Nederland  of een andere bevoegde rechtbank naar keuze van PERFECTE TREKKER.

Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonlijke klantgegevens die door PERFECTE TREKKER worden verzameld , zijn nodig voor de verwerking van bestellingen en facturering. In verband met de privacy van de klant worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.

Op schriftelijk verzoek heeft de klant het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van de door de site verzamelde gegevens die op hem betrekking hebben.

Slotbepalingen

Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of nadien hun werking verliezen, wordt de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast.